Диагностика лазерного МФУ формата A4 от 55 коп/мин 2000.00    

 

  Диагностика лазерного МФУ формата A3 до 20 коп/мин 1300.00    

 

  Диагностика лазерного МФУ формата A3 до 30 коп/мин 1500.00    

 

  Диагностика лазерного МФУ формата A3 до 50 коп/мин 2250.00    

 

  Диагностика лазерного МФУ формата A3 от 50 коп/мин 3000.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A4 до 21 коп/мин 1500.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A4 до 40 коп/мин 1550.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A4 до 55 коп/мин 2250.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A4 от 55 коп/мин 3000.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A3 до 20 коп/мин 2250.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A3 до 30 коп/мин 2700.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A3 до 50 коп/мин 3750.00    

 

  Ремонт 1 категории лазерного МФУ формата A3 от 50 коп/мин 4450.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A4 до 21 коп/мин 1300.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A4 до 40 коп/мин 1400.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A4 до 55 коп/мин 1900.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A4 от 55 коп/мин 2250.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A3 до 20 коп/мин 1800.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A3 до 30 коп/мин 1900.00    

 

  Техническое обслуживание лазерного МФУ формата A3 до 50 коп/мин 3000.00    

 

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23